Een rendabel bouwproject met scan to BIM

Droom je van een vlot bouwproces? En denk je, de meeste dromen zijn bedrog? Niet als je BIM inschakelt. Een BIM-aanpak verhoogt het rendement en kent zelfs een multiplicator-effect als projecten groter en complexer zijn. In dit artikel leggen we uit hoe we dit als 3ES aanpakken. 

Wat is BIM

BIM (Building Information Modeling of Bouw Informatie Model) is eenvoudig gezegd de opbouw van een model en de communicatieafspraken en gemeenschappelijke taal in het bouwteam. De aanpak wordt geïnitieerd vanuit de opdrachtgever/bouwheer, en loopt doorheen de verschillende disciplines in het bouwteam. Van architect, stabiliteitsingenieur, aannemer, hvac-partijen en ten slotte de facilitair beheerder. Die weet via deze dynamische inventarisatietool perfect welke afwerkingen en welke hvac-toepassingen zich waar in het gebouw bevinden.

Voordelen van BIM

Een BIM-aanpak zorgt in eerste instantie voor business value door de hogere efficiëntie in het bouwproces en dus lagere kosten. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de digitale weergave van de informatie die voor alle partijen beschikbaar is en de ready to use data. Hoe groter het gebouw of de site, hoe groter de meerwaarde die de BIM-aanpak genereert. Bij complexe projecten, projecten met een lange doorlooptijd zoals renovatie en herbestemming van woonunits of appartementen zijn er namelijk een groot aantal stakeholders en partijen betrokken.

Bijkomend: eens een BIM-structuur is opgezet, is het model door de bouwheer eenvoudig te dupliceren en hergebruiken bij volgende projecten. Omdat het een toekomstgerichte manier van werken is, is BIM ontegensprekelijk interessant voor huisvestingsmaatschappijen en vastgoedspelers gespecialiseerd in de renovatie en herbestemming van bestaande gebouwen.

Samenwerken met 3ES

Marc: “’We vertrekken altijd vanuit een duidelijk begrip van de doelen van onze klant en ook welke eisen het bouwteam heeft. Bij de kick-off staan we als BIM-experten in voor de correcte start van het project door allereerst het BIM-protocol op te stellen. Dat vormt de basis van de verdere samenwerking in het bouwteam. Het bevat bijvoorbeeld tekenafspraken, afspraken over de naamgeving van de documenten, hoe de meetstaten opbouwen enzovoort.”

“Op deze manier gebruikt men deze elementen uniform doorheen het hele proces en kunnen ze zelfs hergebruikt worden in projecten die volgen. Vanuit onze opgebouwde ervaring adviseren we onze klanten hierin. Nadat onze experten het volledige gebouw hebben gescand, leveren we een BIM bestaande toestand op. Dit opzet voor het BIM-model vormt de basis voor het BIM-proces, waarin de verdere coördinatie en management tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/bouwheer behoren.”

Open BIM

3ES werkt met Open BIM. Deze open software standaarden garanderen een betrouwbare informatie-uitwisseling tussen de verschillende software waarmee de partners in het bouwproces werken, zoals Autocad, Archicad, Revit, Tekla Structures en MagiCad. Zo is informatie altijd consistent en up-to-date en worden fouten vermeden.

Eens praten over de voordelen van scan to BIM voor jouw bouwproject?