3D laserscannen is op dit moment de meest accurate en bruikbare meettechniek. Een lokale scan heeft namelijk op niet te grote afstand een afwijking van 1 tot 2 mm.  

Twee begrippen komen bij 3D laserscannen aan bod: resolutie en maatnauwkeurigheid. Resolutie duidt op de afstand tussen twee punten. Maatnauwkeurigheid duidt op mate van overeenstemming van een gemeten afstand met de daadwerkelijke afstand. De nauwkeurigheid zegt iets over de afwijking van een individueel punt binnen een denkbeeldige bol met straal x. De nauwkeurigheid van een meting wordt niet enkel bepaald door de nauwkeurigheid van het toestel, maar ook door andere, niet-toestelgebonden factoren zoals de kleur en oppervlaktestructuur van het object, luchtvochtigheid, stof, temperatuur, druk, enzovoort. 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de beste merken van scanners natuurlijk ook betere meetresultaten geven. Ook door scanners regelmatig te ijken, wordt de accuraatheid behouden.  

De registratiesoftware en registratievaardigheid hebben natuurlijk ook een invloed op de juistheid van het eindresultaat.