3D laserscannen gaat opmerkelijk sneller en is accurater dan manueel opmeten. 3D scannen vergaart ook onnoemelijk veel data. Bijgevolg moeten we naderhand niet terug naar de locatie voor bijkomende info. 

Ook het tekenen/modelleren vanuit een puntenwolk gaat snel. We zijn dus efficiënter dan manueel opmeten en tekenen/modelleren van een schets met weinig data. 

De gemiddelde periode om een plan of model te leveren voor een woning is binnen de 10 werkdagen na opmeting. Voor grotere projecten delen we de leveringstermijn op voorhand mee. We hebben het voordeel dat we over een zeer grote scan- en tekencapaciteit beschikken. Projecten van een paar duizend tekenuren leveren we op 8 à 10 weken.