BIM staat voor Bouw Informatie Model en is een digitale weergave van alle functionele en fysieke elementen van een gebouw. Het BIM-team werkt samen tijdens de hele bouwcyclus en brengt zijn informatie in in het BIM. Alle deelnemers zorgen dat de juiste en up-to-date informatie aanwezig is in het BIM. 

Het Bouw Informatie Model heeft zijn toegevoegde waarde vanaf het eerste ontwerp, tijdens de bouwfase, maar ook gedurende het beheer en zelfs bij de sloop. 

Voorwaarden voor een BIM-project zijn: 

  • een voor alle partijen toegankelijke digitale weergave.
  • alle partijen moeten de bestanden kunnen uitwisselen en gebruiken.
  • gebruik van open standaarden.

Het digitale 3D model realiseren we in de meeste gevallen met behulp van 3D laserscanning. Na deze uiterst nauwkeurige opmeting en de minutieuze registratie van de point cloud, werken specialisten het BIM uit. Het BIM-model bevat tevens materiaaleigenschappen en hoeveelheden. Wij leveren dit model aan in de tekenstandaard van uw voorkeur.  

Voordelen BIM: 

  • Doet faalkosten en bouwkosten dalen.  
  • Leidt tot een daling van bouwtijd en materiaalverbruik.
  • Voorkomt clashdetectie. 
  • Verhoogt inzicht in het project dankzij virtual reality. 
  • Maakt een betere en meer prefabricage mogelijk.
  • Leidt tot een betere planning. 
  • Maakt accuratere budgettering mogelijk.