Het product van een individuele lokale 3D laserscan is een puntenwolk van meetpunten. Ieder meetpunt heeft een eigen coördinaat (X,Y,Z-waarde).  

Omdat een laserscan nergens doorheen scant, worden er meerdere scanposities ingenomen om een project in te scannen. De individuele scans voegen we naderhand met behulp van software deskundig samen. Dit noemen we puntenwolkregistratie. De geregistreerde puntenwolk controleren we op juistheid en betrouwbaarheid. Dit noemen we puntenwolkvalidatie. 

De geregistreerde puntenwolk dient als input voor AutocadRevitArchicadInventorCycloneTeklaRecapVectorworksCloudworxAvevaSketchup, … .