• Geeft overzicht in complexe situaties.  Hoe complexer de situatie, des te groter de toegevoegde waarde van 3D laserscannen.
  • Is veilig. 3D scannen is een veilige meetmethode.  Er is geen fysiek contact en men meet van grote afstand. 
  • Is de basis voor accuraat 2D tekenwerk en accuraat 3D modelleerwerk 
  • Het modelleren gaat sneller en beter. Geeft een ”as built” model. 
  • Is een basis voor controle van de effectieve uitvoering. 
  • Is een snellere en meer accurate meettechniek in vergelijking met de traditionele manier van opmeten. 
  • Is een uiterst gedetailleerde registratie. Miljoenen meetpunten worden verzameld. 
  • Men krijgt grip op de faalkosten, de foutlastkost daalt merkelijk. 
  • Men moet niet meer terug naar de locatie voor bijkomende metingen  Alle informatie zit in de puntenwolk.