BIM (Building Information Model) brengt alle betrokken partijen binnen een bouwproject samen. Wat en voor wie het precies is en welke voordelen het met zich meebrengt, leest u hier.

3ES | Laserscanning | Scan to bim

Wat is BIM?

Onder BIM verstaat men ‘Building Information Model’. Dit is een virtuele weergave waarin alle informatie van de ontwerp-, bouw-, beheer- en onderhoudsfase van een bouwwerk bij elkaar komt. Hiermee kunnen alle betrokken partijen en bouwpartners eenvoudig en op een overzichtelijke manier samenwerken.

Het gaat hier om een digitaal model waarbij geometrie én informatie aan elkaar gekoppeld worden. Zo is het opgebouwd uit verschillende objecten, zoals een deur, een raam en een muur, met alle bijbehorende informatie, technische eigenschappen, kosten en eventuele relaties met andere objecten.

Binnen een bouwproject werken veel verschillende partijen samen om te komen tot een mooi eindresultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen binnenin dit bouwproces durven regelmatig wijzigen.

Daarbovenop is de omgeving of werf ook altijd in verandering. Dit maakt dat de kans op faalkosten hoe dan ook groot is. De oplossing? Het Building Information Model. BIM zorgt er namelijk voor dat alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces wordt gecentraliseerd, gebruikt en beheerd in één digitale omgeving.

Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt, al gebeurd is, of wat er nog dient te gebeuren. Alle data is 24/7 beschikbaar en dit in realtime. Dit zogenaamde ‘bimmen’ of ‘virtueel bouwen’ is de grootste innovatie van de afgelopen jaren binnenin de bouwsector en is ondertussen uitgegroeid tot de nieuwe standaard.

Inhoud BIM-model:

 • Accurate 2D en 3D-weergaves
 • Afmetingen
 • Kosteninformatie
 • Hoeveelheden
 • Technische eigenschappen van elk object
  • Materiaal
  • Brandwerendheid
  • Fase
 • Relatie van elk object t.o.v. andere objecten
3ES | Laserscanning | scan to bim

Scan-2-BIM in 3 stappen

Aan de basis van elk BIM-model ligt het meetwerk dat zorgt voor een 2D en/of 3D digitale representatie van het project: scan-2-BIM. Dit kan opgedeeld worden in 3 stappen:

 1. Meten is weten a.d.h.v. laserscanning of dronescanning
 2. Scans samenvoegen tot puntenwolk
 3. Puntenwolk omzetten naar 3D of BIM (=BIM modelling)

Stap 1: meten is weten a.d.h.v. laserscanning of dronescanning

Met minutieuze meetapparatuur wordt het project in enkele uren tijd tot op de millimeter gescand aan de hand van miljoenen laserpunten (= laserscanning). Indien nodig, afhankelijk van het type project, maakt 3ES gebruik van een professionele drone (= dronescanning) om tot een gedetailleerd eindresultaat te komen.

Stap 2: scans samenvoegen tot puntenwolk

De genomen scans bevatten heel wat data in de vorm van punten. De volgende stap is dan ook het correct opstellen van de puntenwolk. Overbodige punten worden uit alle scans verwijderd en alle scans worden samengevoegd tot 1 mooi geheel zonder schaduwen.

Puntenwolken bieden op een zeer duidelijke manier een tot op 1 mm nauwkeurige en reële 3D-weergave van de werkelijkheid. Dankzij metingen uit verschillende hoeken met voldoende overlap garandeert 3ES een piekfijn resultaat zonder schaduwvlekken.

Puntenwolken vormen de basis van het BIM-model en kunnen gebruikt worden voor vele verschillende toepassingen:

  • 2D-tekenwerk (PDF, DWG, Autocad, …)
  • Modelleren in 3D (Revit, DWG, Step, IFC, Archicad, Navisworks, Coe, …)

Indien gewenst levert 3ES enkel de puntenwolk af die je kan gebruiken in je eigen software applicatie.

Stap 3: puntenwolk omzetten naar 3D of BIM (BIM modelling)

Op zoek naar meer dan een puntenwolk alleen? Dan vertaalt 3ES dit naar een BIM of 3D-object. Kies je voor BIM dan zorgt 3ES er uiteraard voor dat het geleverde model aan alle BIM-standaarden voldoet. Afhankelijk van het gewenste detailniveau voegt 3ES alle nodige informatie of technische gegevens toe aan het BIM-model. Het resultaat is een-op-veel-manieren-inzetbaar-3D-of-virtueel-gebouw-model. Enkele praktische voorbeelden:

  • Renovatie- of verbouwingswerken
  • Uitbreidingen of functiewijzigingen (gebedshuis wordt een appartement)
  • Nieuwbouw
  • Industrie
   • Plaatsen nieuwe machines (inpassing en aansluiting)
   • Renovatie/onderhoud van een onderdeel
   • Clash controle bij premontage

2 grote voordelen van scan-2-BIM:

1. Tijd en kosten worden drastisch gereduceerd

Wie kiest voor BIM, kiest voor een serieuze kostenbesparing. Een slimme keuze!

ZONDER BIM (TRADITIONELE AANPAK):
Grote omvangrijke gebouwen manueel opmeten, duurt al snel enkele weken. In vele gevallen wordt er gebruik gemaakt van hoogtewerkers of extra personeel om de werken te versnellen.

MET BIM (NIEUWE STANDAARD)
De scanning gebeurt binnen een tijdspanne van een paar uren tot maximaal enkele dagen voor grote projecten. Een eenmalig bezoek on site is dan ook vaak voldoende. De meetresultaten worden op kantoor in de software geüpload en verder verwerkt naar wens van de klant. Al het meetwerk kan in theorie uitgevoerd worden door slechts 1 persoon.
Het is dus perfect mogelijk enkele dagen tot weken te besparen door te kiezen voor een BIM-aanpak. Overigens de enige juiste aanpak anno 2018.

“Met de huidige ‘traditionele aanpak’, worden er voor de realisatie van een gebouw van € 100 000 000 al snel 150 000 documenten aangemaakt: tekeningen van de architect, tekeningen van de constructeur, tekeningen van de installateur, juridische stukken als contracten, inkooporders, stuklijsten, … Door een juiste inzet van BIM kan deze inefficiëntie sterk worden gereduceerd omdat alle bouwinformatie wordt verzameld op 1 centrale plek.”
Bron: The Economist; Source: World Reporter™.

2. Accurate opmetingen = geen fouten!

Vroeger had men verschillende tekeningen, foto’s, metingen en meerdere bezoeken ter plaatse nodig om een volledig beeld te vormen. Dankzij de scanners wordt de menselijke factor in het meetproces grotendeels weggenomen en krijgt de klant een één-op-één opname van de werkelijkheid met een ongelofelijke precisie. Dit zorgt voor minder interpretatiefouten bij het maken van het 3D of BIM-model. Ook dit voelt men in de portefeuille. Andere voordelen:

  • Reduceren bouwkosten.
  • Versnellen bouwtijd
  • Beter inzicht in het project d.m.v. visualisatie van het gebouw.
  • Inzichten voor het daadwerkelijk bouwen a.d.h.v. simulaties.
  • Door het tonen van opties met bijbehorende hoeveelheden, kosten en opbrengsten kan de beste oplossing worden gekozen.
  • Meer controle over het bouwproces en de productie (prefabricage mogelijkheden en ‘just in time’ leveringen op de bouwplaats)

Voor wie is BIM interessant?

 • Opdrachtgever van het bouwproject
 • Projectontwikkelaar
 • Bouwbedrijf of aannemer
 • Architectenbureau
 • Constructeur
 • Ingenieursbureau
 • Installateur
 • Facility manager
 • De overheid en lokale controlerende instanties
 • Banken
 • Investeerders
 • Omwonenden
 • Vastgoedmakelaars

3ES op REALTY 2018

16 en 17 mei staat 3ES op REALTY in Brussel; de #1 vakbeurs voor vastgoedontwikkelingen. Wij kijken er naar uit om al jouw vragen daar te beantwoorden en om je meer te kunnen vertellen over wat BIM zo geweldig maakt. Je kan ons terugvinden in het innovation pavilion.

Niet aanwezig op REALTY? Contacteer 3ES dan gerust via het contactformulier of stuur ons een persoonlijk bericht via onze social media.