Plan een callback

Wij luisteren graag naar uw meetprobleem

Plan een callback

Wij luisteren graag naar uw meetprobleem

Plan een callback2021-05-04T10:09:38+02:00

Vragen? Wij hebben antwoorden!

Scan to BIM, wat houdt dat in?2020-06-29T09:16:27+02:00

Scan to BIM is het opzetten van een 3D BIM-model met behulp van 3D laseropmetingen van een bestaande situatie.

Het is echter niet zo dat een 3D BIM automatisch uit een 3D laserscan rolt. Een deel van het werk kunnen we wel softwarematig ondersteunen wat leidt tot een hogere efficiëntie. 

Met welk apparatuur werkt 3ES?2020-06-29T09:17:50+02:00

Omdat elk project uniek is, werken we voor ieder project met aangepaste scanners. Momenteel werken we met de topmerken Leica (Leica P40, Leica P50, RTC 360 ) en Faro.  

Wat is een puntenwolk of pointcloud (PC) ?2020-06-29T09:20:38+02:00

Het product van een individuele lokale 3D laserscan is een puntenwolk van meetpunten. Ieder meetpunt heeft een eigen coördinaat (X,Y,Z-waarde).  

Omdat een laserscan nergens doorheen scant, worden er meerdere scanposities ingenomen om een project in te scannen. De individuele scans voegen we naderhand met behulp van software deskundig samen. Dit noemen we puntenwolkregistratie. De geregistreerde puntenwolk controleren we op juistheid en betrouwbaarheid. Dit noemen we puntenwolkvalidatie. 

De geregistreerde puntenwolk dient als input voor AutocadRevitArchicadInventorCycloneTeklaRecapVectorworksCloudworxAvevaSketchup, … .  

Wat houdt BIM (Building Information Management) in?2020-06-29T09:27:36+02:00

BIM staat voor Bouw Informatie Model en is een digitale weergave van alle functionele en fysieke elementen van een gebouw. Het BIM-team werkt samen tijdens de hele bouwcyclus en brengt zijn informatie in in het BIM. Alle deelnemers zorgen dat de juiste en up-to-date informatie aanwezig is in het BIM. 

Het Bouw Informatie Model heeft zijn toegevoegde waarde vanaf het eerste ontwerp, tijdens de bouwfase, maar ook gedurende het beheer en zelfs bij de sloop. 

Voorwaarden voor een BIM-project zijn: 

 • een voor alle partijen toegankelijke digitale weergave.
 • alle partijen moeten de bestanden kunnen uitwisselen en gebruiken.
 • gebruik van open standaarden.

Het digitale 3D model realiseren we in de meeste gevallen met behulp van 3D laserscanning. Na deze uiterst nauwkeurige opmeting en de minutieuze registratie van de point cloud, werken specialisten het BIM uit. Het BIM-model bevat tevens materiaaleigenschappen en hoeveelheden. Wij leveren dit model aan in de tekenstandaard van uw voorkeur.  

Voordelen BIM: 

 • Doet faalkosten en bouwkosten dalen.  
 • Leidt tot een daling van bouwtijd en materiaalverbruik.
 • Voorkomt clashdetectie. 
 • Verhoogt inzicht in het project dankzij virtual reality. 
 • Maakt een betere en meer prefabricage mogelijk.
 • Leidt tot een betere planning. 
 • Maakt accuratere budgettering mogelijk. 
Wat zijn de voordelen van 3D laserscanning?2020-06-29T09:29:16+02:00
 • Geeft overzicht in complexe situaties.  Hoe complexer de situatie, des te groter de toegevoegde waarde van 3D laserscannen.
 • Is veilig. 3D scannen is een veilige meetmethode.  Er is geen fysiek contact en men meet van grote afstand. 
 • Is de basis voor accuraat 2D tekenwerk en accuraat 3D modelleerwerk 
 • Het modelleren gaat sneller en beter. Geeft een ”as built” model. 
 • Is een basis voor controle van de effectieve uitvoering. 
 • Is een snellere en meer accurate meettechniek in vergelijking met de traditionele manier van opmeten. 
 • Is een uiterst gedetailleerde registratie. Miljoenen meetpunten worden verzameld. 
 • Men krijgt grip op de faalkosten, de foutlastkost daalt merkelijk. 
 • Men moet niet meer terug naar de locatie voor bijkomende metingen  Alle informatie zit in de puntenwolk. 
Waarom en wanneer 3D laserscannen? 2020-06-18T14:07:23+02:00
 • Wanneer er geen of geen accurate plannen of modellen ter beschikking zijn. 
 • Geeft overzicht in complexe situaties.  Hoe complexer de situatie, des te groter de toegevoegde waarde van 3D laserscannen. 
 • Is veilig. 3D scannen is een veilige meetmethode.  Er is geen fysiek contact en men meet van grote afstand. 
 • Is de basis voor accuraat 2D tekenwerk en accuraat 3D modelleerwerk 
 • Het modelleren gaat sneller en beter. Geeft een ”as built” model. 
 • Is een basis voor controle van de effectieve uitvoering. 
 • Is een snellere en meer accurate opmetingtechniek in vergelijking met de traditionele manier van opmeten. 
 • Is een uiterst gedetailleerde registratie. Miljoenen meetpunten worden verzameld. 
 • Men krijgt grip op de faalkosten, de foutlastkost daalt merkelijk. 
 • Men moet niet meer terug naar de locatie voor bijkomende metingen  Alle informatie zit in de puntenwolk. 
Hoe nauwkeurig kan een 3D laserscanner meten?2020-06-29T09:34:19+02:00

3D laserscannen is op dit moment de meest accurate en bruikbare meettechniek. Een lokale scan heeft namelijk op niet te grote afstand een afwijking van 1 tot 2 mm.  

Twee begrippen komen bij 3D laserscannen aan bod: resolutie en maatnauwkeurigheid. Resolutie duidt op de afstand tussen twee punten. Maatnauwkeurigheid duidt op mate van overeenstemming van een gemeten afstand met de daadwerkelijke afstand. De nauwkeurigheid zegt iets over de afwijking van een individueel punt binnen een denkbeeldige bol met straal x. De nauwkeurigheid van een meting wordt niet enkel bepaald door de nauwkeurigheid van het toestel, maar ook door andere, niet-toestelgebonden factoren zoals de kleur en oppervlaktestructuur van het object, luchtvochtigheid, stof, temperatuur, druk, enzovoort. 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de beste merken van scanners natuurlijk ook betere meetresultaten geven. Ook door scanners regelmatig te ijken, wordt de accuraatheid behouden.  

De registratiesoftware en registratievaardigheid hebben natuurlijk ook een invloed op de juistheid van het eindresultaat. 

Hoe werkt een 3D laserscanner?2020-06-29T09:37:13+02:00

Een 3D laserscanner is een meetinstrument dat met zeer hoge snelheid meer dan een miljoen punten per seconde zeer accuraat opmeet. Dit meetinstrument maakt daarbij een zeer realistische en accurate opmeting van de werkelijkheid. De scanner capteert de voor hem zichtbare objecten in een puntenwolk. Deze puntenwolk bestaat dikwijls uit miljarden meetpunten.  

Een laserscanner kan naast metingen ook foto’s maken. Dit laat toe om ieder meetpunt een kleurwaarde te geven. Op deze manier kunnen we een realistisch beeld van het te scannen object en zijn omgeving bekomen. 

Er zijn verschillende merken van scanners op de markt: Leica, Faro, Z+F, … .

Wat is 3D laserscanning?2020-06-18T14:06:44+02:00

3D laserscanning is een techniek om uiterst precies op te meten en de bestaande situaties tot in detail vast te leggen. Scannen is het 3D inmeten van een object met een laserscanner. Deze technologie capteert honderdduizenden meetpunten per seconde. Elk punt is een uiterst nauwkeurige xyz-meting. Al deze punten samen vormen een puntenwolk of “Point Cloud”. De puntenwolk geeft de werkelijke situatie, de “as built”-situatie weer.  

Vanuit de puntenwolk kunnen uiterst nauwkeurige en gedetailleerde 2D plannen en 3D modellen getekend worden.  

3D laserscannen kent vele toepassingsgebieden: architectuur, bouw, restauratie, infrastructuur, landschapsarchitectuur,  dronescanning, BIM, datamanagement, structuur verificatie, virtual reality, facility management, … en 3D laserscannen is zelf een sector die volop in ontwikkeling is. 

In opdracht van bouwheren, architecten, ingenieurs, facilitymanagers, restaurateurs, BIM-managers en designers verzamelt 3ES de nodige accurate  meetinformatie en leveren hun, op maat, digitale grafische modellen aan voor hun projecten. Deze digitale grafische informatie gaat van 2D plannen, 3D modellen, VR modellen tot 3D BIM-modellen. 

Voor het exact en gedetailleerd  registreren van de werkelijke toestand gebruiken we de juiste tools voor de job en zetten we de meest up-to-date technologie in: juist type laserscanners, totaalstations, UAV of drones, GPS-systemen, fotogrammetrie, … 

Is 3D laserscannen gevaarlijk?2020-06-29T09:39:15+02:00

3D laserscannen is helemaal niet gevaarlijk. We gebruiken namelijk 3D laserscanners van de veiligste klasse, zonder straling die gevaarlijk is voor uw gezondheid. Als we aan het scannen zijn, kan iedereen dus aanwezig blijven. 

 

Hoelang duurt het voordat mijn plan of model klaar is?2020-06-29T09:43:32+02:00

3D laserscannen gaat opmerkelijk sneller en is accurater dan manueel opmeten. 3D scannen vergaart ook onnoemelijk veel data. Bijgevolg moeten we naderhand niet terug naar de locatie voor bijkomende info. 

Ook het tekenen/modelleren vanuit een puntenwolk gaat snel. We zijn dus efficiënter dan manueel opmeten en tekenen/modelleren van een schets met weinig data. 

De gemiddelde periode om een plan of model te leveren voor een woning is binnen de 10 werkdagen na opmeting. Voor grotere projecten delen we de leveringstermijn op voorhand mee. We hebben het voordeel dat we over een zeer grote scan- en tekencapaciteit beschikken. Projecten van een paar duizend tekenuren leveren we op 8 à 10 weken.

Wat is er nodig om een offerte te maken?2020-06-29T09:48:19+02:00

Wij denken met u mee. Daarom geven we u graag mee wat er juist nodig is om een correcte offerte op te maken. Indien iets niet duidelijk is voor ons, nemen we graag contact met u op. We stellen dan gerichte vragen zodat de offerte geen fouten bevat. 

Voor een woning of kleiner gebouw hebben we volgende gegevens nodig: 

 • Het adres 
 • Een ruwe schatting van het aantal m² 
 • Aangeven of je 2D plannen of een 3D model wenst? 
 • Aantal gevelaanzichten, snedes en grondplannen 
 • Eventueel een aantal foto’s van het project 
 • Indien er bestaande plannen zijn, kan je deze bezorgen. (niet noodzakelijk) 
 • Uw contactgegevens 

Voor grotere projecten, zijn de gegevens hetzelfde als hierboven. We zullen u waarschijnlijk meer informatie vragen of een plaatsbezoek organiseren. 

Wat kost 3D laserscannen?2020-06-29T09:55:03+02:00

Ieder project is uniek. We scannen kleine objecten (machine-onderdelen, kunstwerken, …), middelgrote projecten (huizen, appartementen, machines) en grote projecten (fabrieken, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, kerken, scholen, infastructuur, …)Projecten verschillen dus van grootte, maar ook van complexiteit. Ook het aantal scans is hierbij verschillend.   

Een vaste tarief hanteren is bijgevolg moeilijk. Om die reden werken we op offertebasis waardoor we u alsnog een indicatie kunnen geven.  

Voor het 3D laserscannen van een woning of appartement van 250 m² vloeroppervlakte, het aanleveren van 2D plannen in LOD 100: 4 gevelaanzichten, 2 snedes en 3 à 4 grondplannen, rekenen we ongeveer €4/m² vloeroppervlak. Ongeveer €1000 (excl. BTW) voor dit voorbeeld. Gezien de veiligheidsmarge, is het bedrag per m² meestal lager.  

Voor grotere oppervlakten/projecten zoals scholen, kantoren, kerken en sporthallen ligt het bedrag per m² merkelijk lager. 

Heeft u industriële complexen, piping, infrastructuur, machines, installaties, schepen of historische gebouwen om op te meten? Dan maken we graag een offerte op maat.

De graad van detail waarin er getekend of gemodelleerd moet worden is ook prijsbepalend. Het gaat hier immers over de inzet van teken- of modelleer-uren. 

Ontdek onze projecten

Benieuwd naar onze andere projecten?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over 3D laserscanning

Blijft u graag op de hoogte over het laatste nieuws over 3D laserscanning?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief en ontdek de laatste technologische ontwikkelingen.

Ga naar de bovenkant